Skip links

Sürdürülebilirlik

Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sorumlu bir işletme anlayışı ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çevre dostu uygulamaları teşvik ediyor, toplumsal faydaya katkı sağlamaya çalışıyoruz. Müşteri, çalışan ve toplumun diğer paydaşları ile uzun vadeli ilişkiler kurarak, işletmemizin de uzun vadede başarısını hedefliyoruz.

Bu sayede farklılıklar yaratıp kalıcı üstünlükler sağlamak istiyoruz.

Bu çerçevede 4 ana ilkemiz var;

Çevre Dostu Yaklaşım

Çevre Dostu Yaklaşım ile çevreye zarar vermeden faaliyetlerimizi sürdürmeyi hedefliyor, hem doğal kaynakların kullanımını azaltacak hem de atık üretimini minimize edecek uygulamaları ön planda tutuyoruz.

Bu çerçevede işletmemizde fosil yakıtlar yerine zeytin çekirdeği kullanıyoruz.

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk çerçevesinde, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı hareket ediyor ve bu tür projelere destek veriyoruz.

İş Ahlakı

İş ahlakına uygun değerlere bağlı kalarak, şeffaf bir yönetim anlayışı ile çalışıyoruz. Çalışanlarımıza adil bir ücret politikası izliyoruz.

Yönetişim Anlayışı

Yönetişim anlayışı ile paydaşlarımızın haklarını ve çıkarlarını koruyoruz. Etkin iletişim ve bilgi paylaşımı ile güven ortamımızı sağlıyor ve bu şekilde belirlediğimiz hedeflere doğru birlikte yol alıyoruz.